Wie ben ik?

ReinnemansRein Gerritsen (1959), wetenschapsfilosoof, studeerde natuurkunde, filosofie en psychologie. Hij is de auteur van het geruchtmakende boek Knock-out (2009) waarin hij zijn ontwikkeling van bankovervaller tot filosoof beschrijft. Hij is ook co-vertaler van Het Lucifer Effect (2010), de best-seller van Philip Zimbardo over zijn gevangenisexperiment. In 13 ongelukken (2012), het vervolg op Knock-out, geeft hij een aanzet tot een nieuwe tak van wetenschap: de forensische filosofie. In het voorjaar van 2014 verscheen zijn nieuwe boek Filosoof in de bajes, waarin hij op mild ironische wijze, à la Feyerabend, ons Nederlandse gevangenis- en rechtssysteem op de hak neemt. Zijn laatste boek Hüseyin Baybasin: het Turks – Nederlandse overspel in de Koerdische kwestie uit 2015, een vervolg op Ton Derksens Verknipt bewijs (2014), handelt over het doelbewust manipuleren van bewijsmateriaal in één van de grootste strafzaken die Nederland kent. Gerritsen vertaalt, publiceert en geeft lezingen over wetenschapsfilosofie, psychiatrie en criminologie.