Nena’s Erdogan

Op muziek van Nena een geweldige parodie over deze machtswellusteling en megalomaan. Volgende keer wellicht over de zusjes Albayrak en hun nogal losse omgangszeden met notoire spitsboeven.

Nebahat Albayrak