ZWARTE FIETS

Zwarte piet

 

De uitspraak van de bestuursrechter dat een Zwarte Fiets leidt tot een negatieve stereotypering van fietsen, is vandaag wereldnieuws. ‘Een Zwarte Fiets als vervoermiddel van Sinterklaas is racistisch’, kopt het Duitse blad Der Spiegel op de website over ‘Schwarzer Fahrad’.

Ook de Amerikaanse media proberen het debat in Nederland te duiden. Het Amerikaanse internetblog Gawker stelt dat ‘een verrassend aantal Nederlanders denkt dat een Zwarte Fiets een onschuldig vervoermiddel is. Ze begrijpen nog steeds niet wat het punt is’.

Toen de Amsterdamse burgervader Eberhard van der Laan vorig jaar de vergunning verstrekte voor de Sinterklaasintocht in de hoofdstad, had hij volgens de rechter mee moeten wegen dat een Zwarte Fiets kwetsend is voor zwarte mensen in het algemeen en fietsen in het bijzonder. Volgens de rechter leidt het rijden op een Zwarte Fiets tot een negatieve stereotypering van de zwarte mens en de fietsfabrikant. ‘Veel zwarte Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd door het gebruik van een Zwarte Fiets, wat inbreuk maakt op het privéleven van deze mensen’, aldus de rechtbank. Dat laatste is in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wat burgers recht geeft op eerbiediging van hun privéleven. Van der Laan kreeg van de rechtbank zes weken de bedenktijd om zijn eerder genomen beslissing te heroverwegen. Hij gebruikt die tijd om zich te beraden op de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de bestuursrechter over de Sinterklaasintocht in beroep te gaan bij de Raad van State.

De bestuursrechter drong er in haar vonnis wel op aan om een zeker gevoel voor prioriteit in acht te nemen: ‘Gezien het feit dat Nederland zo’n kleine achthonderdduizend werkelozen kent, waarvan een groot deel ooit op een Zwarte Fiets naar hun werk ging; dat een kleine vierhonderdduizend kinderen op of beneden de armoedegrens leven, die ook graag een Zwarte Fiets zouden willen hebben, als hun pappie of mammie daar het geld maar voor had; dat we dertigduizend uithuisplaatsingen van kinderen per jaar tellen, waarvan het merendeel zich ooit verplaatste op een Zwarte Fiets, subsidiair met een Zwarte Step, en dat tezamen genomen met het feit dat het kinderpardon effectief de nek is omgedraaid door grote heren, uitgezonderd zwarte meneren, die zich bij voorkeur laten rijden in een Zwarte BMW of Mercedes, is deze beslissing van het Hof baanbrekend te noemen.’ Zij vatte het aldus kort samen: ‘Het moge duidelijk zijn dat Zwarte Fietsen in alle maatschappelijke problemen de kern van de zaak uitmaken. Door het gebruik van Zwarte Fietsen tijdens de Sinterklaasintocht te verbieden, behoort de negatieve stereotypering van dit vervoersmiddel tot het verleden.’