WAT DE STAATSSECRETARIS NU EIGENLIJK ZEI

Teeven

Teeven

 

‘Beste meneer Teeven ….’

‘Zeg maar “Fred”, hoor’, onderbrak de hoogwaardigheidsbekleder mij vriendelijk.

‘Oké, Fred. Ik wou het eventjes met je hebben over het Masterplan DJI 2013.’

‘Lijkt mij een uitstekend gespreksonderwerp.’

‘De maatregelen die je daarin voorstelt voor het gevangeniswezen liegen er niet om: dertig detentiecentra die tussen nu en 2018 moeten sluiten; 3700 medewerkers van DJI die naar ander werk moeten zoeken; de detentiefasering afgeschaft; de elektronische detentie ingevoerd en de forensische zorg drastisch beknot.’

‘Ik weet het, ik weet het,’ verzuchtte de bewindsman. ‘En het gaat me ook aan het hart voor materiaal en personeel, maar ik moet voor 2018 €340.000.000 op de gevangenissen bezuinigen.’

‘Ja, en daar komt nog bij, buiten het Masterplan om, dat je wilt dat gedetineerden een eigen bijdrage voor hun verblijfskosten moeten gaan betalen.’

‘Zeker, die gaan ze betalen na hun detentie, niet tijdens. Toch moeten we die heffing opleggen. Iedereen betaalt namelijk een eigen bijdrage voor alles en nog wat. Voor de zorg, voor het onderwijs, voor de kinderopvang. Dus waarom niet voor een verblijf in de gevangenis? Het is ook niet aan het publiek uit te leggen waarom we dat niet eerder deden.’

‘Misschien kun je dat publiek wijzen op het bestaan van Art. 35, lid 1 Wetboek van Strafrecht, dat zegt: “De kosten van gevangenisstraf en hechtenis komen, voor zover niet bij of krachtens enige wet anders is bepaald, ten laste van de Staat.”?’

‘Inderdaad, dat zou ik kunnen zeggen, maar dat doe ik niet.’

‘Waarom niet?’

‘Ik ben een politicus.’

‘Dus je zegt ook niets over dat rapport van Albayrak uit 2007, waarin berekend werd dat het heffen van die eigen bijdrage zal leiden tot recidiveverhoging?’

‘Ben je mal? Dat blijft tussen ons tweeën.’

‘Maar je gaat wel twee megagevangenissen laten bijbouwen die geprivatiseerd worden?’

‘Ja.’

‘Waarom laat je die niet bouwen door die ondernemingen, zoals Sodexo of G4S, zelf? Waarom moet de belastingbetaler daarvoor opdraaien?’

‘Dat ligt ingewikkeld, maar het heeft te maken met marktwerking.’

‘En je gaat ook niet zeggen dat een geprivatiseerde gevangenisonderneming nu eenmaal meer gebaat is bij meer gedetineerden en niet bij minder?’

‘’Tuurlijk niet.’

‘Of dat we dan steeds meer cellen nodig hebben?’

‘Dat al helemaal niet.’

‘Ik snap het,’ riep ik blij uit. ‘Je bent een liberaal.’

‘Zo is het maar net,’ glunderde de voormalige officier van Justitie.

‘Ja, jouw vrijheidsidee strekt zich niet uit over burgers, maar blijft beperkt tot de entrepreneurs en hun zetbazen.’

‘Precies.’

‘Of misschien moet ik het zo zeggen: de enige vrije burgers die er kunnen zijn, zijn de snelle jongens van de vrije markt.’

Geëmotioneerd stond de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op en omhelsde me: ‘Jij bent de enige die mij begrijpt,’ snikte hij.