HELP, DE VIKINGEN KOMEN

Vikingen - gevecht 01

 

Op de plek waar de Rijn en de Lek elkaar in de 8e en 9e eeuw kruisten stond ooit het welvarende stadje Dorestad, het tegenwoordige Wijk bij Duurstede. Aangetrokken door de voor die tijd immens grote haven waar levendig gehandeld werd in Rijnwijn, Frankische zwaarden, sieraden, bont en andere leuke hebbedingetjes, zetten de Drakars steeds vaker koers naar de Lage Landen, met de bedoeling hun oorlogsschatkist te spekken en de regio te plunderen. Dit duurde voort tot het jaar 834 toen de Noormannen het stadje voorgoed in as legden. De overlevende inwoners waren het oorlogsgeweld meer dan beu en kozen hun heil in Utrecht, terwijl de Noren, altijd al een reislustig volkje, al plunderend en brandschattend verder zuidelijk trokken of noordwaarts van hun pensioen gingen genieten. We waren maar wat blij toen we eindelijk van die plaag verlost werden.

Tegenwoordig zijn de zaken omgedraaid. Nu zijn we – ‘we’ wil zeggen het Nederlands gevangeniswezen – overduidelijk in onze nopjes met de komst van de Vikingen naar onze contreien. Ze komen deze keer geld brengen, ze bieden werkgelegenheid en ze hebben alvast de moeite genomen om zelf hun eigen deugnieten uit de Noorse bevolkingslaag te selecteren, zodat wij dat niet meer hoeven te doen. Althans, dat is de bedoeling als het plan van de Noorse- en Nederlandse overheden slaagt om enkele honderden Noorse gevangenen (een deel van) hun gevangenisstraf op Nederlandse bodem te laten doorbrengen. Want, zo zei Fred Teeven, in een brief van 8 september aan de Tweede Kamer: ‘In Noorwegen is sprake van een capaciteitstekort en in Nederland is juist sprake van een capaciteitsoverschot.’ Hij plaatste daar wel gelijk de kanttekening bij dat voor de Noren een andere situatie geldt dan voor de Belgen die in Tilburg gedetineerd zitten, ‘omdat Noorwegen geen direct buurland betreft, Noorwegen geen lid van de Europese Unie is en vanwege de taalverschillen’.

Ik heb daar toch een paar vraagjes bij. Wordt Nederland op deze manier niet een soort ‘Nederland Gevangenisland’, in aanmerking genomen dat er ook geruchten de ronde doen om Duitse gevangenen in Nederland te plaatsen? Worden Nederlandse PIW’ers er niet knettergek van dat ze in een verscheidenheid van uiteenlopende gevangenisregimes moeten werken? En die overweging opent wellicht de deur voor de belangrijkste vraag. ‘Tuurlijk waren de Noren tijdens een werkbezoek onder de indruk van onze gevangenissen, zoals het wiedes is dat de Belgen en Duitsers dat ook zijn, want wij hebben de beste gevangenissen ter wereld. Toch? Maar zouden die delegaties zich ook afvragen hoe het komt dat wij kampen met een ‘celcapaciteitsoverschot’ en zij met een tekort? Zou onze leegstand niet het resultaat kunnen zijn van de invoering van MPC’s (meerpersoonscelgebruik), wat in strijd is met de European Prison Rules waarin artikel 18.5 – 18.7 staat: ‘[P]risoners shall be normally accommodated during the night in individual cells except where it is preferable for them to share sleeping accommodation.’ En is hun celtekort terug te voeren op de omstandigheid dat ze wel in overeenstemming met dat artikel handelen? En zo ja, is dit dan niet een ongezonde vorm van handjeklap?