Gezant uit Nederland/Comeback

Deze pagina bevat columns die ik sinds 2013 voor het blad Gezant uit Nederland schrijf. Recent werd dit tijdschrift voor Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zitten herdoopt tot Comeback.